úterý 21. února 2012

První varianty

Anarchie je utopický systém, ve kterém platí namísto zákonů přirozená spontaneita jednotlivce. Obyčejně však zavládne právo silnějšího. To bylo uplatňováno na divokém západě. Ideální by bylo tyto systémy nějak propojit..


VARIANTA  “ELITNÍ OSTROV“

-elitní, protože trvale ubytovaní občané by byli vybíráni na základě vstupních zkoušek
-duchovní autorita (sv.Anežka, sv.Augustin, Gándhí..) by rozhodla o přijetí, či nepřijetí. Tato autorita by měla vliv pouze na přijetí/ nepřijetí, do dalších záležitostí Ostrova by nezasahovala. Uplatnění přirozené spontaneity při výběru uchazečů
-podobně se vybírají zájemci o učení v různých klášterech na Dálném východě
-člověk by prošel zkouškami své duchovní a duševní vyspělosti (izolace, meditace, půst..) tak, aby bylo na Ostrově přirozeně minimalizováno uplatňování práva silnějšího
- vybraní lidé by měli právo osídlit ostrov
- předpokládaná forma bydlení by mohla mít asketický charakter
-nejednalo by se o klášter, ale o veřejně přístupné místo, ve kterém musí návštěvník respektovat pravidla určovaná přijatými lidmi- designéry Ostrova


proč:
- posílení duchovních a duševních hodnot v dnešní společnosti
- vytvoření ostrova, jenž by měl ambice býti vzorem pro své okolí
- sociální experiment pomůže společnosti k uvědomění si sebe sama jako myšlenkově a fyzicky propojeného celku
               VARIANTA  “KATALYZÁTOR MĚSTA“

- na ostrov by byly soustřeďovány “špinavé faktory města“ (po vzoru Amsterdamu, Kowloon walled city), které by následně v jiných částech Prahy byly potlačovány, nebo úplně zrušeny
- žádná stavební regulace, squaty, poskytnutí bydlení bezdomovcům /drogově závislým
- prodej a konzumace drog + léčebná centra pro závislé
- legalizace prostituce + centrum pomoci pro ženy v nouzi
- hazard, ilegální koncerty
- produkce čehokoliv nezatížená daní


proč:
- vyčištění Prahy od aktivit, které nejsou tolerované dnešní společností
- jasné definování problémů dnešní společnosti pomůže tyto problémy řešit
- vytvoření atraktivního místa pro turisty
- nová pracovní místa
- sociální experiment pomůže společnosti k uvědomění si sebe sama jako myšlenkově a fyzicky propojeného celku


Žádné komentáře:

Okomentovat