středa 29. února 2012

Struktura


Majetkové vztahy ve struktuře

-developer vystaví žb skelet
-zájemce si koupí modul/ více modulů, které chce osídlit
-osídlování bude probíhat postupně. tzn.člověk si může koupit pouze modul, který sousedí s jiným, již obydleným modulem, aby se zabránilo nepravidelnému osidlování (problémy s rozvody atd.)
-vlastník pak s modulem naloží podle pravidel, které jsem nastínil v minulém článku

Návrh skeletu

-zvolil jsem železobetonový montovaný skelet
-TZB vedeny ve vertikálních šachtách; připraveny k napojení přípojek do jednotlivých modulů
-moduly možné propojovat vertikálně (mezonety) i horizontálně

Lokace

-uvažoval jsem o severním cípu Císařské louky- místo se mi zdá vhodné. I přesto, že je v centru, je celkově velmi izolované a zdá se mi celkem zpustlé (tímto se omlouvám zde občasně kotvící říční policii a Státní plavební správě, které jsem za 20let pravidelného vyplouvání na Vltavu neviděl ani jednou v akci). Nakonec můj návrh by zdejší kotviště zachoval.
-dalšími možnými lokalitami jsou východní cíp Štvanice, nebo severní cíp Libeňského ostrova
-ze struktury bych samostatný nový ostrov dělal nerad, vzhledem k jejím ambiciózním rozměrům1 komentář: